baner strony

Farmaceutyczny

 • Chlorek fosfocholiny, sól wapniowa |4826-71-5

  Chlorek fosfocholiny, sól wapniowa |4826-71-5

  Opis produktu Sól wapniowa chlorku fosfocholiny jest związkiem chemicznym stosowanym w różnych zastosowaniach biochemicznych i badawczych.Skład chemiczny: Sól wapniowa chlorku fosfocholiny składa się z fosfocholiny, która jest pochodną choliny, niezbędnego składnika odżywczego biorącego udział w różnych procesach metabolicznych.Jony chlorkowe i wapniowe są związane z cząsteczką fosfocholiny, zwiększając jej stabilność i rozpuszczalność.Znaczenie biologiczne: Fosfocholina jest kluczowym składnikiem...
 • Fludarabina |21679-14-1

  Fludarabina |21679-14-1

  Opis produktu Fludarabina jest lekiem stosowanym w chemioterapii, stosowanym głównie w leczeniu niektórych typów nowotworów, w szczególności nowotworów hematologicznych.Oto przegląd: Mechanizm działania: Fludarabina jest analogiem nukleozydu, który zakłóca syntezę DNA i RNA.Hamuje polimerazę DNA, prymazę DNA i enzymy ligazy DNA, prowadząc do pęknięcia nici DNA i hamowania mechanizmów naprawy DNA.To zakłócenie syntezy DNA ostatecznie indukuje apoptozę...
 • Takrolimus |104987-11-3

  Takrolimus |104987-11-3

  Opis produktu Takrolimus, znany również pod nazwą handlową Prograf, jest silnym lekiem immunosupresyjnym stosowanym głównie przy przeszczepianiu narządów w celu zapobiegania odrzuceniu.Mechanizm działania: Takrolimus działa poprzez hamowanie kalcyneuryny, fosfatazy białkowej, która odgrywa kluczową rolę w aktywacji limfocytów T – komórek układu odpornościowego biorących udział w odrzucaniu przeszczepu.Hamując kalcyneurynę, takrolimus blokuje wytwarzanie cytokin prozapalnych i zapobiega działaniu...
 • Tetraacetyloryboza |13035-61-5

  Tetraacetyloryboza |13035-61-5

  Opis produktu Tetraacetylryboza to związek chemiczny będący pochodną rybozy, pięciowęglowego cukru występującego w RNA (kwasie rybonukleinowym) i innych składnikach komórkowych.Oto krótki opis: Struktura chemiczna: Tetraacetyloryboza powstaje z rybozy poprzez zastąpienie grup hydroksylowych (-OH) na wszystkich czterech atomach węgla grupami acetylowymi (-COCH3).Dzięki temu zawiera cztery grupy acetylowe przyłączone do cząsteczki rybozy.Kontekst biologiczny: Ryboza jest kluczowym składnikiem...
 • Cytozyna |71-30-7

  Cytozyna |71-30-7

  Opis produktu Cytozyna jest jedną z czterech zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych, w tym w DNA (kwasie dezoksyrybonukleinowym) i RNA (kwasie rybonukleinowym).Struktura chemiczna: Cytozyna jest zasadą pirymidynową z pojedynczą sześcioczłonową strukturą pierścienia aromatycznego.Zawiera dwa atomy azotu i trzy atomy węgla.Cytozyna jest powszechnie oznaczana literą „C” w kontekście kwasów nukleinowych.Rola biologiczna Zasada kwasu nukleinowego: Cytozyna tworzy pary zasad z guaniną thro...
 • Adenina |73-24-5

  Adenina |73-24-5

  Opis produktu Adenina jest podstawowym związkiem organicznym zaliczanym do pochodnych puryn.Służy jako jedna z czterech zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych, a mianowicie DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) i RNA (kwas rybonukleinowy).Oto krótki opis adeniny: Struktura chemiczna: Adenina ma heterocykliczną strukturę aromatyczną składającą się z sześcioczłonowego pierścienia połączonego z pierścieniem pięcioczłonowym.Zawiera cztery atomy azotu i pięć atomów węgla.Adenina jest powszechnie reprezentowana...
 • Monohydrat 5′-fosforanu pirydoksalu |41468-25-1

  Monohydrat 5′-fosforanu pirydoksalu |41468-25-1

  Opis produktu Monohydrat 5′-fosforanu pirydoksalu (monohydrat PLP) jest aktywną formą witaminy B6, znaną również jako fosforan pirydoksalu.Struktura chemiczna: 5′-fosforan pirydoksalu jest pochodną pirydoksyny (witaminy B6), składającą się z pierścienia pirydynowego połączonego z pięciowęglową rybozą cukrową, z grupą fosforanową przyłączoną do węgla 5′ rybozy.Postać monohydratu wskazuje na obecność jednej cząsteczki wody na cząsteczkę PLP.Rola biologiczna: PLP to...
 • Sól trisodowa 5'-trifosforanu urydyny |19817-92-6

  Sól trisodowa 5'-trifosforanu urydyny |19817-92-6

  Opis produktu Sól trisodowa 5'-trifosforanu urydyny (trisodowy UTP) jest związkiem chemicznym pochodzącym z urydyny, nukleozydu kluczowego w metabolizmie kwasów nukleinowych i sygnalizacji komórkowej.Oto krótki opis: Struktura chemiczna: Trisod UTP składa się z urydyny, składającej się z pirymidynowego uracylu i pięciowęglowej cukrowej rybozy, połączonej z trzema grupami fosforanowymi przy węglu 5′ rybozy.Postać soli trisodowej wskazuje na obecność trzech jonów sodu,...
 • Sól disodowa 5'-trifosforanu urydyny |285978-18-9

  Sól disodowa 5'-trifosforanu urydyny |285978-18-9

  Opis produktu Sól disodowa 5′-trifosforanu urydyny (UTP disodowa) jest związkiem chemicznym pochodzącym z urydyny, nukleozydu ważnego w metabolizmie kwasów nukleinowych i sygnalizacji komórkowej.Oto krótki opis: Struktura chemiczna: Disodu UTP składa się z urydyny, składającej się z pirymidynowego uracylu i pięciowęglowej cukrowej rybozy, połączonej z trzema grupami fosforanowymi przy węglu 5′ rybozy.Postać soli disodowej zwiększa jej rozpuszczalność w roztworze wodnym...
 • Sól disodowa 5′-trifosforanu cytydyny |36051-68-0

  Sól disodowa 5′-trifosforanu cytydyny |36051-68-0

  Opis produktu Sól disodowa 5′-trifosforanu cytydyny (CTP disodium) jest związkiem chemicznym pochodzącym z cytydyny, nukleozydu kluczowego w metabolizmie kwasów nukleinowych i sygnalizacji komórkowej.Struktura chemiczna: Disodu CTP składa się z cytydyny, składającej się z cytozyny będącej zasadą pirymidyny i pięciowęglowej rybozy cukrowej, połączonych z trzema grupami fosforanowymi przy węglu 5′ rybozy.Forma soli disodowej zwiększa jej rozpuszczalność w roztworach wodnych.Rola biologiczna: diso CTP...
 • Sól disodowa 5′-monofosforanu cytydyny |6757-06-8

  Sól disodowa 5′-monofosforanu cytydyny |6757-06-8

  Opis produktu Sól disodowa 5′-monofosforanu cytydyny (CMP disodowa) to związek chemiczny pochodny cytydyny, nukleozydu ważnego w metabolizmie kwasów nukleinowych i sygnalizacji komórkowej.Struktura chemiczna: Disodu CMP składa się z cytydyny, która zawiera cytozynę stanowiącą zasadę pirymidyny i pięciowęglową rybozę cukrową, połączoną z pojedynczą grupą fosforanową przy węglu 5′ rybozy.Forma soli disodowej zwiększa jej rozpuszczalność w roztworach wodnych.Rola biologiczna...
 • 5′-monofosforan urydyny |58-97-9

  5′-monofosforan urydyny |58-97-9

  Opis produktu Sól disodowa 5′-monofosforanu adenozyny (AMP disodium) to związek chemiczny będący pochodną adenozyny, nukleozydu kluczowego w metabolizmie komórkowym i przekazywaniu energii.Struktura chemiczna: Disodu AMP składa się z adenozyny, która obejmuje zasadę adeninową i pięciowęglową rybozę cukrową, połączoną z pojedynczą grupą fosforanową na węglu 5′ rybozy.Forma soli disodowej zwiększa jej rozpuszczalność w roztworach wodnych.Rola biologiczna: Disodu AMP jest ...
123456Dalej >>> Strona 1 / 7